Departamentul de Cercetari Economice ofera logistica si consultanta pentru implicarea in programe de cercetare si colaborarea cu specialisti din diferite domenii. De asemenea, asigura suport pentru colaborarea cu institutii si departamente ale universitatilor din tara si strainatate, organizeaza si participa la seminarii si congrese stiintifice nationale si internationale. Activitatea de cercetare stiintifica se organizeaza si se desfasoara prin proiecte si teme cuprinse in programele institutionale ale catedrelor, facultatilor, departamentelor, centrelor de cercetare. Departamentul de Cercetari Economice coordoneaza si indruma activitatea executiva a centrelor de cercetare acreditate.
In cadrul Facultatii de Business si Turism functioneaza urmatoarele centre de cercetare:

  • CENTRUL DE CERCETARI ADMINISTRAREA AFACERILOR
1. Dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice managementului antreprenorial;
2. Creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităţii lor de inovare;
3. Proiectarea şi implemenatrea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România.

Contact: olaru.marieta@gmail.com

Director: Prof.univ.dr. Marieta OLARU

Website: http://businessadministration.researchcenter.ase.ro/

  • CENTRUL ACADEMIC DE CERCETARI ÎN TURISM SI SERVICII 
1. Consultanta in domeniile turismului si serviciilor
2. Cercetare fundamentala si aplicativa interdisciplinara si trandisciplinara in domeniile turismului si serviciilor

Contact: nicolae.lupu@com.ase.ro

Director: Prof.univ.dr. Gabriela STANCIULESCU

Content retrieved from: http://comert.ase.ro/centre-cercetare.