Sesiune 2015

download poze eveniment

Sesiune 2014

download poze eveniment

Facultatea de BUSINESS Și TURISM    

Sesiunea ŞtiinĹŁifică StudenĹŁească –  22 aprilie 2016

 

 

FELICITĂRI ŞI MULŢUMIRI

PARTICIPANŢILOR LA SESIUNEA

ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ!

 

                                                                                  

Lucrările sesiunii ştiinĹŁifice studenĹŁeşti, ETAPA I – PE SECŢIUNI, ediĹŁia 2016, s-au încheiat.

Felicitări autorilor şi conducătorilor ştiinţifici ai comunicărilor distinse, precum şi celorlalţi autori şi conducători ştiinţifici.

MulĹŁumiri le datorăm membrilor biroului (“juriului”) precum şi sponsorilor. Şi în acest an, a fost numit ca secretar al biroului un student. În organizarea manifestării am beneficiat şi de sprijinul serviciilor de secretariat ale departamentelor facultăţii.

Facultatea de Business şi Turism a organizat în cadrul Sesiunii ŞtiinĹŁifice StudenĹŁeşti 2016 secĹŁiunea:

„Administrarea afacerilor” (secĹŁiunea pentru licenţă) și

„Excelenţă în business” (secĹŁiunea pentru masterat).

Au fost înscrise în program 28 lucrări la secĹŁiunea pentru licenţă şi 15 lucrări la secĹŁiunea pentru master.

Şi în acest an, diplomelor le-au fost adăugate şi alte recompense:

          pentru lucrările cu premii, câştiguri în bani din partea ASE Bucuresti, la fiecare secĹŁiune au fost acordate 3 premii şi 2 menĹŁiuni (240, 190, 140 şi 120 lei, pentru locurile I, II, III şi respectiv, menĹŁiuni);

          s-au adăugat câştiguri din partea sponsorilor prezenti la manifestare pentru lucrări premiate de către aceştia:

o    2000 lei în Vouchere de cumpărături oferite de AUCHAN ROMANIA S.A.. (1000 lei Retail in @ction şi 1000 lei Comerciant Indraznet),

o    1200 lei în 3 Vouchere de cumpărături oferite de S.C. MEGA IMAGE S.R.L. (600, 350 şi 250 lei)

o    6465 lei, contravaloarea a 5 Cursuri in clasa Travelport Worldspan oferite de TRAVELPORT ROMANIA SERVICES. (5 premii a 1293 lei fiecare),

          alti sponsori: 3 premii oferite de KFC sub forma de vouchere restaurant, dar şi alte obiecte de la Unilever si Rompetrol;

          am oferit diplomă de participare din partea Facultăţii de Business şi Turism pentru fiecare participant;

          toate lucrările cu premii şi menĹŁiuni s-au constituit într-un portofoliu din care vor fi selectate lucrările participante în luna octombrie a.c. la Olimpiada NaĹŁională a Economiştilor ȋn Formare, desfăşurată în diverse universităţi din ĹŁară membre AFER.

 

I.                    Premiile acordate de către ASE (locurile I, II, III şi respectiv, 2 menĹŁiuni):

 

·      „Administrarea afacerilor” (secĹŁiunea pentru licenţă)

 

  1. Recenziile utilizatorilor de pe site-urile turistice: influența asupra turiștilor potențiali

Autor: Dediu Liviu, Business și Turism, an II, gr. 333

Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

  1. Noi provocări în recrutare și selecție. Atragerea generației Y

Autori: Andrei Emma Denisa, Business si Turism, an III, gr. 350

Apostu Roxana Georgiana, Business si Turism, an III, gr. 350                              

Cond. şt.: Prof.univ.dr. Olimpia State

  1. Influența marilor lanțuri de retail asupra evoluției comerțului românesc

Autor: Sârbu Maria-Alexandra, Business și Turism, an I, gr. 308

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

 

  1. Creșterea coeziunii echipelor prin intermediul activității de team-building

Autor: Odoroagă Barbu Carmen, Business și Turism, an III

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

  1. Antreprenoriatul și afacerile de familie din România

Autor: Băjenaru Gabriela-Simona, Business și Turism, an I, gr. 302

Benedek Robert-Laurențiu, Business și Turism, an I, gr. 302

                          Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 

„Excelenţă în business” (secĹŁiunea pentru masterat)             

 

1.       Rolul educației informale în formarea tinerilor economiști

Autor: Nicolae Elena, Business și Turism, MCEPC

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

2.       Studiu privind serviciile de transport și logistică pe piața din România

Autor: Ene Andreea-Bianca, AAC, an II, gr. 370

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

3.       Succesul în afaceri. Motivarea personalului

Autor: Pîrvan Cristiana, AAC, gr. 371

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

4.       Comunicarea online – factor cheie al succesului în comerțul electronic

Autor: Roșu Alexandra, AAT, an I

Cond.șt.: prof.univ dr. Bogdan Onete

5.       Eficiența la nivel macroeconomic a turismului românesc. Tendințe recente și direcții de creștere

Autor: Ciureanu Elena, EMS, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

II.                  Premiile acordate de către sponsori:

 

·         AUCHAN ROMANIA S.A.

 

1.       Generația Y și interacțiunea cu vinul

Autor: Stoenică Raluca Mihaela, AAT, an I

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

2.       Telefoane modulare: o idee de succes sau un posibil eșec?

Autor: Cristea Vlad-Constantin, Business și Turism, an II, gr. 333

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

 

·         S.C. MEGA IMAGE S.R.L

 

1.       Creșterea coeziunii echipelor prin intermediul activității de team-building

Autor: Odoroagă Barbu Carmen, Business și Turism, an III

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

2.       Influența marilor lanțuri de retail asupra evoluției comerțului românesc

Autor: Sârbu Maria-Alexandra, Business și Turism, an I, gr. 308

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

3.       Cercetarea privind impactul leadershipului în organizațiile românești

Autor: Anca Alexandra Gabriela, Business și Turism, an III, gr. 353

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

·         TRAVELPORT ROMANIA SERVICES

1.       Amenajarea în scopuri turistice a zonei Siriu

Autor: Cosma Ionut-Catalin, AAT, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

2.       Comunicarea online – factor cheie al succesului în comerțul electronic

Autor: Roșu Alexandra, AAT, an I

Cond.șt.: prof.univ dr. Bogdan Onete

3.       Factori decizionali în alegerea unui pachet turistic

Autori: Panaite Bianca Andreea, Business și Turism, an II, gr. 331

                          Avram Mădălina Elena, Business și Turism, an II, gr. 331

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

4.       A apela la o agenție de turism, o dilemă pentru consumator?

Autor: Dumitru Andreea Georgiana, Business și Turism, an II, gr. 334

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

Alte premii acordate de către sponsori:

 

KFC

1.       Costa Rica – Destinație de excelență în ecoturism

Autor: Teodorescu Maria, Business și Turism, an, II, gr. 342

Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

2.       Comorile din Europa: Parcul Național Cheile Nerei Beușnița și Parcul Național Lacurile Plitvnice

Autor: Stefănescu Daniela, Business și Turism, an II, gr. 324

Teodorescu Ioana, Business și Turism, an II, gr. 324

    Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

3.       Aspecte ale degradării mediului prin turism în litoralul românesc

Autori: Dumitrache Liana, Business și Turism, an II, gr. 334

Dumitru Madălina, Business și Turism, an II, gr. 334

    Cond.șt.: prof.univ.dr. Delia Popescu

ROMPETROL

1.       Importanța mărfurilor alimentare în decizia de cumpărare a consumatorului

Autor: Ciupercă Laura-Iulia, Business și Turism, an III, gr. 352

    Cond. şt.: prof. univ. dr. Magdalena Bobe

2.       Raportul tradițional-netradițional în oferta unor produse din carne

Autor: Păun Horia-Dumitru, Business și Turism, an III, gr. 359

    Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

3.       Perspective de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea

Autor: Pleșoianu Bianca Elena, Business și Turism, an II, gr. 340

Cond.șt.: lect.univ.dr. Andreea Marin Pantelescu

 

UNILEVER

1.       Cercetarea calității serviciilor de telecomunicații din România prin prisma opiniei consumatorilor

Autor: Avram Ana Maria, Business și Turism, an III, gr. 350

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

2.       Comorile din Europa: Parcul Național Cheile Nerei Beușnița și Parcul Național Lacurile Plitvnice

Autor: Stefănescu Daniela, Business și Turism, an II, gr. 324

Teodorescu Ioana, Business și Turism, an II, gr. 324

    Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

3.       Valorificarea potențialului turistic al obiectivului turistic Amara

Autor: Corbu Iuliana Daniela, Business și Turism, an III, gr. 352

Cond.șt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

4.       Revoluția tabletelor în luptă cu PC-urile

Autor: Petruș Alexandra, Business și Turism, an II, gr. 333

                          Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

5.       Reminiscențe ale comunismului în comerț

Autor: Chiriță Elena-Maria, Business și Turism, an I, gr. 304

Chiriță Mihaela-Ioana, Business și Turism, an I, gr. 304

                           Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

6.       Diferențele formelor de relief și semnificația petrografică. O abordare geoeconomică

Autor: Matei Rafaela, REI, an I, gr. 910

Cond.șt.: conf.univ.dr. Liviu Vlad

7.       Perspectiva studenților asupra sistemului antreprenorial

Autor: Marin Adela-Georgiana, Business și Turism, an II, gr. 337

                          Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela Sîrbu

ETAPA A II-A constă în premierea de către ASE cu o bursa de excelenţă,  fiecare facultate va putea beneficia de o singura Bursă de excelenţă pentru cercetare stiintifica. Se califică unicul autor al lucrării de pe locul I, dacă în anul 2016-2017 va avea calitatea de student la zi, cu prezenţă în campus. Regulamentul specifică, de asemenea, ca acesta să fie integralist şi cu medie peste 9. Bursa se va acorda conform Metodologiei de acordare a burselor, care poate fi accesata la adresa:

http://social.ase.ro/Media/Default/documente/metodologii/Metodologie%20acordare%20burse%202015-2016.pdf

Felicitări călduroase tuturor autorilor şi conducătorilor ştiinţifici!

 

Prodecan Facultatea de Business şi Turism

Prof. Univ. dr. Olimpia State

Untitled Document

Content retrieved from: http://comert.ase.ro/cercetare.