DECAN

Prof.univ.dr. Rodica PAMFILIE

MESAJUL DECANULUI FACULTATII DE BUSINESS SI TURISM

Facultatea de Business si Turism este angajata intr-un efort susţinut pentru ţinută academică,  pentru înalt profesionalism, pentru înaltă performanţă ştiinţifică recunoscută pe plan  naţional şi internaţional.

Prioritatea noastra o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al  facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor  didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica  internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru  asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ,  turism, servicii, merceologie si managementul calitatii.

Consideram ca sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma  de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare  ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la  pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viata profesionala.

Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte  materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp  didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educationala.  Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenti  si cadrele didactice tinere), pentru perfecţionarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de  programele de mobilitate si cercetare stiintifica.

Facultatea de Business si Turism a pregatit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de  aderare a invatamantului economic superior la Uniunea Europeana U.E. dar şi pentru asigurarea continuitatii al tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în  vedere nu numai legătura multiplă intre disciplinele predate in ASE, dar si cu cele din  marile scoli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi  servicii din Uniunea Europeana si din intreaga lume.