Prioritatea noastra o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al  facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor  didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica  internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru  asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ,  turism, servicii, merceologie si managementul calitatii.