Proiecte de cercetare

  • Partener.net
  • ”Parteneriat inovativ intre universitate si mediul de afaceri – Partener.net”.  Dezvoltarea unui cadru sustenabil de colaborare intre universitate si mediul de  afaceri, in vederea imbuntatatirii relevantei programelor de studii pentru cerintele pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere.

website: www.partener.ase.ro

  • P.A.S. – Profesori + Angajatori + Studenti

Proiectul își propune îmbunătățirea oportunităților de învățare ale studenților prin promovarea calității și a inovării în învățământul superior, pregătirii superioare a studenților la masterat și consolidarea parteneriatelor între universități și mediul de afaceri, în vederea creșterii competitivității studenților pe piața muncii.

Instrumentul inovativ propus de acest proiect este însăși platforma on-line P.A.S, platforma care va fi dezvoltata în vederea promovării rețelelor, mecanismelor și parteneriatelor implicând universități, actori relevanți pe piața muncii, angajatori și studenți, inclusiv peerlearning.

Rețeaua P.A.S. duce la îmbunătățirea colaborării între universități și angajatori prin implicarea angajatorilor în procesul de invățare a viitoarei forțe de muncă, cu ajutorul instrumentelor inovative create prin proiect, precum platforma P.A.S.

website: www.reteapas.ro

  • IMPACT

ID: POSDRU/161/2.1/G/136636Prin activitățile sale, proiectul ”IMPACT – IMpreună cu un Pas mai Aproape de Cariera Ta” își propune:

  1. să dapteze aptitudinile și așteptările persoanelor aflate în perioada de educație la necesitățile pieței muncii, participând astfel la reducerea discrepanței între forța de muncă viitoare și potențialii angajatori;
  2. să dezvolte aptitudinile de muncă;
  3. să sporească posibilitățile de inserție pe piața muncii în momentul absolvirii;
  4. să crească angajabilitatea grupului țintă din domeniul economic, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională

        website: www.carieracuimpact.ro