FELICITĂRI ŞI MULŢUMIRI PARTICIPANŢILOR LA SESIUNEA

ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ din 28 aprilie 2017!

Lucrările sesiunii ştiinţifice studenţeşti, ETAPA I – PE SECŢIUNI, ediţia 2017, s-au încheiat.

Felicitări autorilor şi conducătorilor ştiinţifici ai comunicărilor distinse, precum şi celorlalţi autori şi conducători ştiinţifici.

Mulţumiri le datorăm membrilor biroului (“juriului”) precum şi sponsorilor. Şi în acest an, a fost numit ca secretar al biroului un student. În organizarea manifestării am beneficiat şi de sprijinul serviciilor de secretariat ale departamentelor facultăţii.

Facultatea de Business şi Turism a organizat în cadrul Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2017 – 3 secţiuni:

„Administrarea afacerilor” (2 secţiuni pentru licenţă) și

„Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat).

Au fost înscrise în program 33 lucrări la secţiunea pentru licenţă şi 15 lucrări la secţiunea pentru master.

Şi în acest an, diplomelor le-au fost adăugate şi alte recompense:

 • pentru lucrările cu premii, câştiguri în bani din partea ASE București, la fiecare secţiune au fost acordate 3 premii şi 2 menţiuni (300, 220, 170 şi 140 lei, pentru locurile I, II, III şi respectiv, menţiuni);
 • s-au adăugat câştiguri din partea sponsorilor prezenți la manifestare pentru lucrări premiate de către aceştia:
  • 6543 lei + TVA, contravaloarea a 6 Cursuri Travelport Smartpoint oferite de TRAVELPORT ROMANIA SERVICES;
  • 1200 lei în 3 Vouchere de cumpărături oferite de C. MEGA IMAGE S.R.L. (600, 350 şi 250 lei)
 • alți sponsori: 7 premii oferite de Unilever si cărţi oferite de facultate;
 • am oferit diplomă de participare din partea ASE şi Facultăţii de Business şi Turism pentru fiecare participant;
 • toate lucrările cu premii şi menţiuni s-au constituit într-un portofoliu din care vor fi selectate lucrările participante în luna iunie a.c. la Olimpiada Naţională a Economiştilor ȋn Formare.

 

 1. Premiile acordate de către ASE (locurile I, II, III şi respectiv, 2 menţiuni):

 

 • „Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 1, licenţă)

 Galerie Foto –  „Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 1, licenţă)

 1. Turismul accesibil – o formă de manifestare a responsabilității sociale

Autor: Crîșmariu Oana Diana, Business si Turism, an III,

Cond. şt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

2. De la așteptările consumatorilor la experiențe – megatendințe în industria hotelieră

Autor: Chiriță Elena – Maria, Business și Turism, an II, gr. 327

Chiriță Mihaela – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt: prof. univ. dr. Olimpia State

3. Serviciile de educație în România – prezent și perspective

Autor: Dorobanțu Georgiana – Alina, Business și Turism, an III

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

4. Preferințele de călătorie ale generației Y și impactul asupra agențiilor de turism

Autor: Pavel Florina Andreea, Business și Turism, an II, gr. 336

Cond.șt.: asist.univ.dr. Cristina Iorgulescu

5. Impactul social media asupra consumatorului de produse turistice

Autor: Dumitrache Diana – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 330

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

 

 • „Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 2, licenţă)

 Galerie Foto –  „Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 2, licenţă)

 1. Economia longevității/”de argint” – componentă emergentă la nivel global și sursă de oportunități de afaceri. Cazul României

Autor: Nohai Maria, BT, an III, gr. 358

Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Drăgușin

2. Studiul preferințelor în materie de carte ale tinerilor

Autor: Spânu Alexandra-Patricia, BT, an II, gr. 339

Cond. şt.: conf. univ. dr. Teodor-Mihai Negrea

3. A new generation of Arabic women in Romania: successful entrepreneurial models

Autor: Sharbek Nermin, BT, an I, gr. 323

Cond. şt.: lect. univ. dr. Raluca-Mariana Grosu

4. Franciza – o afacere de succes în România

Autor: Sârbu Maria Alexandra, Business și Turism, an II, gr. 331

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Bulin

5. Dezvoltarea sustenabilă a turismului de patrimoniu în Țara Făgărașului

Autor: Frangulea Francesca-Roxana, BT, an I, gr. 307

Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

 

 • „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

Galerie Foto – „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

 1. Imbunătățirea sistemului de învățământ universitar prin dezvoltarea mobilităților de studiu Erasmus+

Autor: Andrei Emma – Denisa, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 1. Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea profesională a unui absolvent

Autori:  Drăghiciu Beatrice – Elena,  AAC, an I

Odoroagă Barbu Carmen, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 1. Muncă – studiu – viață privată: un echilibru posibil de atins? Cercetare în rândul studenților economiști

Autor: Georgescu Diana Nicoleta, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 1. Căutarea unui loc de muncă între așteptări și realitate. Experiențe studențești în găsirea unui loc de muncă

Autor: Fulga Andreea Gabriela, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 1. Posibilități de utilizare a mediei sociale în business

Autor: Nicu Elena-Corina, AAC, an II, gr. 376

Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

 1. Premiile acordate de către sponsori:
 • TRAVELPORT ROMANIA SERVICES

 

„Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 1,  licenţă)

 

 1. Cât de atractiv este un loc de muncă în turism pentru studenții Facultății de Business și Turism?

Autori: Barbu Andreea Cristina, Business si Turism, an II, gr. 326

Cepoiu Georgiana Mihaela, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

 1. Soluții inovatoare pentru optimizarea activităților agențiilor de turism

Autor: Tabarcea Andreea, Business și Turism, an II, gr. 338

Cond.șt.: prof. univ.dr. Olimpia State

 

„Administrarea afacerilor” (secţiunea nr. 2,  licenţă)

 1. Manipularea comportamentului utilizatorilor de servicii turistice prin ”Social Monitoring”

Autor: Dediu Liviu, BT, an III, gr. 353

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina-Gabriela Maiorescu

           

 1. Valorificarea prin turism a unei arii naturale protejate – Izbucul Bigar

Autor: Voiculescu Corina, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu

„Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)

 

 1. Etapele critice în desfășurarea activității restaurantelor

Autor: Stoenică Raluca Mihaela, AAT, an II

Cond.șt.: conf. univ. dr. Andreea Schiopu

 1. Imbunătățirea sistemului de învățământ universitar prin dezvoltarea mobilităților de studiu Erasmus+

Autor: Andrei Emma – Denisa, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 • C. MEGA IMAGE S.R.L

 

 1. Studiu privind satisfacția utilizatorilor platformei iLearn

Autor: Găbrian Patricia-Crenguța, AAC, an II, gr. 376

Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

 1. Adaptarea turismului de patrimoniu la cerințele generației Z

Autor: Nimerenco Ina, BT, an I, gr. 304

Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

 1. Raportul muncă – viață personală al angajaților și influența asupra activității organizației

Autor: Munteanu Laura, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

 • UNILEVER

 

 1. Analiza comparativă a ofertei de servicii de sănătate din sistemul public cu cea din sistemul privat

Autor: Filip Valentina Andreea, Business și Turism, an III, gr. 354

Cond.șt.: prof. univ.dr. Delia Popescu

 1. Trendurile în turismul internațional și influența lor asupra potențialilor turiști români

Autor: Burtumac Lavinia, Business și Turism, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Delia Popescu

 1. Comunicarea într-o organiație democratică

Autor: Toader Alexandra-Andreea, BT, an III, gr. 363

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 1. Percepția consumatorilor privind utilizarea realității virtuale în domeniul tehnicilor de vânzare

Autori: Alexe Florentina-Adriana, BT, an III, gr. 350

Andrei Corina-Elena, BT, an III, gr. 350

Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela-Octavia Sîrbu

 1. Negocierea, instrument de optimizare a afacerilor

Autor: Florescu Bogdan Dragoș, Business și Turism, an II

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Zgură

 1. Motivarea și satisfacția angajaților – premisele succesului profesional

Autor: Răducu Andreea Marilena, AAC, an I

Șerb Nicoleta Elena, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 1. Modul în care influențează formele de comunicare eficiența angajaților

Autori: Mihai Mihaela Mioara, AAC, an I

Visinescu Nicoleta Mariana, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

ETAPA a II-a constă în premierea de către ASE cu o bursă de performanţă,  fiecare facultate va putea beneficia de o singură bursă de performanţă pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică. Studenții care au primit premii ASE în cadrul etapei I se pot califica şi pentru burse de excelenţă. Acestea se vor acorda conform Metodologiei de acordare a burselor, care poate fi accesată la adresa:

http://social.ase.ro/Media/Default/Page/Metodologie%20burse%20an%20univ.2016-2017.pdf

Felicitări călduroase tuturor autorilor şi conducătorilor ştiinţifici!

Prodecan Facultatea de Business şi Turism

Prof. Univ. dr. Olimpia State

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească –  aprilie 2017

MASTER-  SECTIUNEA – Excelenţa în business

 Data: 28.04.2017, ora 900,  Sala 2704

 Biroul secţiunii:

Prof. univ. dr – Mihaela Padurean – președinte

Lect.univ.dr. Andreea Marin Pantelescu – membru

Lect.univ.dr. Mihaeala Maftei– membru

Stud. Denisa Alexe – secretar

 1.       Invățământul universitar public versus privat. Argumente pro și contra.

Autor: Avram Ana Maria, AAC – an I

 Cond. şt.: prof. univ. dr. Maria Ioncică

 

 1. Prejudecată versus realitate. Dimensiunile reale ale culturii naționale în contextul diversității

Autor: Țîrcă Vlad Mihai, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Muncă – studiu – viață privată: un echilibru posibil de atins? Cercetare în rândul studenților economiști

Autor: Georgescu Diana Nicoleta, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

 1. Căutarea unui loc de muncă între așteptări și realitate. Experiențe studențești în găsirea unui loc de muncă

Autor: Fulga Andreea Gabriela, MCEPC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

 1. Nivelul resursei umane a României în prezent și potențialul real al acesteia

Autor: Păun Marian, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Motivarea și satisfacția angajaților – premisele succesului profesional

Autor: Răducu Andreea Marilena, AAC, an I

Șerb Nicoleta Elena, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea profesională a unui absolvent

Autori:  Drăghiciu Beatrice – Elena,  AAC, an I

  Odoroagă Barbu Carmen, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 1. Imbunătățirea sistemului de învățământ universitar prin dezvoltarea mobilităților de studiu Erasmus+

Autor: Andrei Emma – Denisa, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Modul în care influențează formele de comunicare eficiența angajaților

Autori: Mihai Mihaela Mioara, AAC, an I

Visinescu Nicoleta Mariana, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Impactul imprevizibilului și efectul său asupra mediului economic

Autor: Vlaicu Ionuț Bogdan, AAT, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Dragoș Vasile

 

 1. Impactul site-urilor de job-uri în recrutarea și selecția juniorilor

Autor: Diaconu Ana Maria, AAC, an I

Cond.șt.: prof. univ. dr. Olimpia State

 

 1. Etapele critice în desfășurarea activității restaurantelor

Autor: Stoenică Raluca Mihaela, AAT, an II

Cond.șt.: conf. univ. dr. Andreea Schiopu

 

 1. Cercetare privind procesul de elaborare a  strategiei într-o agenție de turism

Autor: Burcescu Bogdan Cătălin, AAT, an II

Cond.șt.: prof. univ. dr. Claudia Țuclea

 

 1. Studiu privind satisfacția utilizatorilor platformei iLearn

Autor: Găbrian Patricia-Crenguța, AAC, an II, gr. 376

                        Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

 

 1. Posibilități de utilizare a mediei sociale în business

Autor: Nicu Elena-Corina, AAC, an II, gr. 376

                        Cond. şt.: prof. univ. dr. Cristian-Bogdan Onete

 

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească –  aprilie 2017

LICENTA – Secţiunea 1 – Administrarea Afacerilor

Data: 28.04.2017, ora 9:00,  Sala 2701

Biroul secţiunii:

 Conf.univ.dr. Marius Neacșu – preşedinte                                             

Lect.univ.dr. Ana Maria Nica – membru                         

Lect.univ.dr. Mihai Tănase – membru                           

Stud.  Madalina Nistoroiu – secretar 

 

 1. Turismul accesibil – o formă de manifestare a responsabilității sociale

Autor: Crîșmariu Oana Diana, Business si Turism, an III,

Cond. şt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

2.Serviciile de educație în România – prezent și perspective

Autor: Dorobanțu Georgiana – Alina, Business și Turism, an III

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

3.Cât de atractiv este un loc de muncă în turism pentru studenții Facultății de Business și Turism?

Autori: Barbu Andreea Cristina, Business si Turism, an II, gr. 326

Cepoiu Georgiana Mihaela, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

4. Preferințele de călătorie ale generației Y și impactul asupra agențiilor de turism

Autor: Pavel Florina Andreea, Business și Turism, an II, gr. 336

Cond.șt.: asist.univ.dr. Cristina Iorgulescu

5. Turismul rural și îmbunătățirea protecției mediului în județul Buzău

Autor: Dumitru Mădălina, Business și Turism, an III, gr. 354

Cond.șt.: prof. univ. dr. Delia Popesc

6. Analiza comparativă a ofertei de servicii de sănătate din sistemul public cu cea din sistemul privat

Autor: Filip Valentina Andreea, Business și Turism, an III, gr. 354

Cond.șt.: prof. univ.dr. Delia Popescu

7. Freelancing în afacerea de tip multi-side platform

Autor: Roșca Luca, Business și Turism, an II, gr. 337

Cond.șt. asist. univ. dr. Daniel Bulin

8. Soluții inovatoare pentru optimizarea activităților agențiilor de turism

Autor: Tabarcea Andreea, Business și Turism, an II, gr. 338

Cond.șt.: prof. univ.dr. Olimpia State

9. Turismul în ariile protejate Ceahlău și Pieninski

Autor: Costișor Laura Andra, Business și Turism, an II, gr. 328

Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

10. Impactul social media asupra consumatorului de produse turistice

Autor: Dumitrache Diana – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 330

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

11.Intenția studenților facultății de Business și Turism privind consumul de produse și servicii eco-sustenabile în parcul natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina

Autori: Bălăceanu Maria Alexandra, Business și Turism, an II

Bercaru Bogdan Cristian, Business și Turism, an II

Chiriță Raisa Maria, Business și Turism, an II

Cond.șt.: conf.univ.dr. Remus Hornoiu

12. Trendurile în turismul internațional și influența lor asupra potențialilor turiști români

Autor: Burtumac Lavinia, Business și Turism, gr. 327

Cond.șt.: prof.univ.dr. Delia Popescu

13. Turismul sub influența recentelor amenințări teroriste

Autor: Cârțală Bianca Florentina, Business și Turism, an III

Cond.șt.: Prof.univ.dr. Delia Popescu

14. Raportul muncă – viață personală al angajaților și influența asupra activității organizației

Autor: Munteanu Laura, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

15.  Metode de promovare a produselor turistice

Autor: Dumitru Ștefan Gabriel, Business și Turism, an II, gr. 330

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 16. De la așteptările consumatorilor la experiențe – megatendințe în industria hotelieră

Autor: Chiriță Elena – Maria, Business și Turism, an II, gr. 327

Chiriță Mihaela – Ioana, Business și Turism, an II, gr. 327

Cond.șt: prof. univ. dr. Olimpia State

 17. Importanța și implicațiile resurselor umane în cadrul IMM-urilor

Autor: Mocanu Oana Alexandra, Business și Turism

Pietrușel Crina Gabriela, Business și Turism

Cond. șt.: prof. univ. dr. Dragoș Vasile

 

LICENTA – Secţiunea 2 – Administrarea Afacerilor

Data: 28.04.2017, ora 9:00,  Sala 1214

Biroul secţiunii:

            Prof.univ.dr. Magdalena Bobe – preşedinte                               

            Conf.univ.dr. Dorin Vicentiu Popescu – membru                        

Lect.univ.dr. Mihaela Dobrea – membru                        

Stud.  Andreea Banu – secretar 

 

 1. A new generation of Arabic women in Romania: successful entrepreneurial models

Autor: Sharbek Nermin, BT, an I, gr. 323

Cond. şt.: lect. univ. dr. Raluca-Mariana Grosu

2. Comunicarea într-o organizație democratică

Autor: Toader Alexandra-Andreea, BT, an III, gr. 363

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

3. Tendințe inovative în procesul de vânzare

Autor: Dumitru Andreea-Georgiana, BT, an III, gr. 354

Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela-Octavia Sîrbu

4. Economia longevității/”de argint” – componentă emergentă la nivel global și sursă de oportunități de afaceri. Cazul României

Autor: Nohai Maria, BT, an III, gr. 358

Cond. şt.: prof. univ. dr. Mariana Drăgușin

5. Direcții contemporane privind designul ambietal comercial

Autor: Manea Mihaela-Loredana, BT, an III, gr. 356

Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

6. Manipularea comportamentului utilizatorilor de servicii turistice prin ”Social Monitoring”

Autor: Dediu Liviu, BT, an III, gr. 353

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina-Gabriela Maiorescu

7. Percepția consumatorilor privind utilizarea realității virtuale în domeniul tehnicilor de vânzare

Autori: Alexe Florentina-Adriana, BT, an III, gr. 350

             Andrei Corina-Elena, BT, an III, gr. 350

Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela-Octavia Sîrbu

8. Franciza – o afacere de succes în România

Autor: Sârbu Maria Alexandra, Business și Turism, an II, gr. 331

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Bulin

9. Sustenabilitatea locuințelor – aplicabilitatea în dezvoltarea economică regională

Autor: Păun Liviu-Andrei, BT, an II, gr. 336

 Cond. şt.: asist. univ. dr. Ion-Daniel Zgură

10. Oportunitățile și provocările comerțului electronic în România

Autor: Țurlescu Louana-Ingrid-Beatrice, BT, an I, gr. 318

Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

11. Adaptarea turismului de patrimoniu la cerințele generației Z

Autor: Nimerenco Ina, BT, an I, gr. 304

Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

12. Dezvoltarea sustenabilă a turismului de patrimoniu în Țara Făgărașului

Autor: Frangulea Francesca-Roxana, BT, an I, gr. 307

 Cond. şt.: dr. econ. Gabriel-Cristian Sabou

13. Studiul preferințelor în materie de carte ale tinerilor

Autor: Spânu Alexandra-Patricia, BT, an II, gr. 339

 Cond. şt.: conf. univ. dr. Teodor-Mihai Negrea

14. Negocierea, instrument de optimizare a afacerilor

Autor: Florescu Bogdan Dragoș, Business și Turism, an II

Cond.șt.: asist.univ.dr. Daniel Zgură

15. Valorificarea prin turism a unei arii naturale protejate – Izbucul Bigar

Autor: Voiculescu Corina, Business și Turism, an II

Cond.șt.: prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu

16. Analiza comparativă privind valorificarea prin turism a unor resurse antropice

Autori: Bostan Alina, Business și Turism, an III, gr. 351

 Bectas Elif, Business și Turism, an III, gr. 351

 Buga Andrei, Business și Turism, an III, gr. 351

Bocăneț Andreea, Business și Turism, an II

Cercetare

28 – 29 aprilie 2017

SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ A STUDENŢILOR

Faza pe facultate

Secţiunile Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2017 la Facultatea de Business şi Turism sunt:

 1. „Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă) 
 2. „Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat) 

Paşi importanţi:

– finalizarea titlului lucrării împreună cu conducătorul ştiinţific – cadrul didactic ce vă îndrumă în elaborarea acesteia;

– înscrierea în intervalul  16 – 24 martie 2017 cu titlul exact al lucrării,

la secretariatul departamentului de care aparţine conducătorul ştiinţific

pe una din secţiunile de mai sus;

– lucrarea va fi depusă la secretariatul departamentului în intervalul

24 – 25 aprilie 2017;

– programarea susţinerilor pentru 28-29 aprilie 2017 va fi afişată la avizierul departamentului precum si pe www.comert.ase.ro/cercetare.

Recomandări:

– abordarea să fie interdisciplinară;

– un student să se concentreze asupra unei teme, reţinând faptul că numai lucrările cu un singur autor se pot califica la faza pe ASE.

Avantajele participării:

– plus de experienţă în elaborarea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice (lucrare de licenţă, disertaţie);

– punct forte al C.V.-ului dvs.;

– diplome şi premii (bani, cărţi);

– şansa de a fi selecţionaţi pentru a reprezenta facultatea la una dintre secţiunile Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare;

– şansa locului I la nivel de facultate şi calificarea la faza pe universitate, cu posibilitatea obţinerii unei burse de cercetare pentru un întreg an universitar.

Vă dorim succes!

Urmăriţi avizierul departamentului la care vă înscrieţi

precum şi www.comert.ase.ro/cercetare!

Criterii de evaluare a lucrărilor de către comisii la Sesiunea Ştiinţifică a Studenţilor din 28-29 aprilie 2017:

În redactarea lucrărilor trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

 • lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 20 pagini, redactate în Microsoft Word;
 • formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm;
 • Titlul lucrării – font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat, cu majuscule;
 • Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE! Aici se trece şi numele cadrului didactic îndrumător;
 • Sub autor(i), se precizează şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat împreună cu adresa email a autorului/autorilor;
 • Rezumatul – maxim 300 de cuvinte; font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorilor şi rezumat se lasă un rând liber;
 • Cuvinte cheie – maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber;
 • Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;
 • Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify);
 • Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicaţii – scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 • Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile centrat pe rândul imediat următor – font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 • Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;
 • Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina;
 • Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).

Sesiune 2015

download poze eveniment

Sesiune 2014

download poze eveniment

FACULTATEA DE BUSINESS ȘI TURISM    

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească –  22 aprilie 2016

 

 

FELICITĂRI ŞI MULŢUMIRI

PARTICIPANŢILOR LA SESIUNEA

ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ!

 

                                                                                  

Lucrările sesiunii ştiinţifice studenţeşti, ETAPA I – PE SECŢIUNI, ediţia 2016, s-au încheiat.

Felicitări autorilor şi conducătorilor ştiinţifici ai comunicărilor distinse, precum şi celorlalţi autori şi conducători ştiinţifici.

Mulţumiri le datorăm membrilor biroului (“juriului”) precum şi sponsorilor. Şi în acest an, a fost numit ca secretar al biroului un student. În organizarea manifestării am beneficiat şi de sprijinul serviciilor de secretariat ale departamentelor facultăţii.

Facultatea de Business şi Turism a organizat în cadrul Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 2016 secţiunea:

„Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă) și

„Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat).

Au fost înscrise în program 28 lucrări la secţiunea pentru licenţă şi 15 lucrări la secţiunea pentru master.

Şi în acest an, diplomelor le-au fost adăugate şi alte recompense:

–          pentru lucrările cu premii, câştiguri în bani din partea ASE Bucuresti, la fiecare secţiune au fost acordate 3 premii şi 2 menţiuni (240, 190, 140 şi 120 lei, pentru locurile I, II, III şi respectiv, menţiuni);

–          s-au adăugat câştiguri din partea sponsorilor prezenti la manifestare pentru lucrări premiate de către aceştia:

o    2000 lei în Vouchere de cumpărături oferite de AUCHAN ROMANIA S.A.. (1000 lei Retail in @ction şi 1000 lei Comerciant Indraznet),

o    1200 lei în 3 Vouchere de cumpărături oferite de S.C. MEGA IMAGE S.R.L. (600, 350 şi 250 lei)

o    6465 lei, contravaloarea a 5 Cursuri in clasa Travelport Worldspan oferite de TRAVELPORT ROMANIA SERVICES. (5 premii a 1293 lei fiecare),

–          alti sponsori: 3 premii oferite de KFC sub forma de vouchere restaurant, dar şi alte obiecte de la Unilever si Rompetrol;

–          am oferit diplomă de participare din partea Facultăţii de Business şi Turism pentru fiecare participant;

–          toate lucrările cu premii şi menţiuni s-au constituit într-un portofoliu din care vor fi selectate lucrările participante în luna octombrie a.c. la Olimpiada Naţională a Economiştilor ȋn Formare, desfăşurată în diverse universităţi din ţară membre AFER.

 

 1. Premiile acordate de către ASE (locurile I, II, III şi respectiv, 2 menţiuni):

 

 • „Administrarea afacerilor” (secţiunea pentru licenţă)

 

 1. Recenziile utilizatorilor de pe site-urile turistice: influența asupra turiștilor potențiali

Autor: Dediu Liviu, Business și Turism, an II, gr. 333

Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

 1. Noi provocări în recrutare și selecție. Atragerea generației Y

Autori: Andrei Emma Denisa, Business si Turism, an III, gr. 350

Apostu Roxana Georgiana, Business si Turism, an III, gr. 350                              

Cond. şt.: Prof.univ.dr. Olimpia State

 1. Influența marilor lanțuri de retail asupra evoluției comerțului românesc

Autor: Sârbu Maria-Alexandra, Business și Turism, an I, gr. 308

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

 

 1. Creșterea coeziunii echipelor prin intermediul activității de team-building

Autor: Odoroagă Barbu Carmen, Business și Turism, an III

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

 1. Antreprenoriatul și afacerile de familie din România

Autor: Băjenaru Gabriela-Simona, Business și Turism, an I, gr. 302

Benedek Robert-Laurențiu, Business și Turism, an I, gr. 302

                          Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 

„Excelenţă în business” (secţiunea pentru masterat)             

 

 1. Rolul educației informale în formarea tinerilor economiști

Autor: Nicolae Elena, Business și Turism, MCEPC

Cond.șt.: prof.univ.dr. Claudia Țuclea

 1. Studiu privind serviciile de transport și logistică pe piața din România

Autor: Ene Andreea-Bianca, AAC, an II, gr. 370

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

 1. Succesul în afaceri. Motivarea personalului

Autor: Pîrvan Cristiana, AAC, gr. 371

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 1. Comunicarea online – factor cheie al succesului în comerțul electronic

Autor: Roșu Alexandra, AAT, an I

Cond.șt.: prof.univ dr. Bogdan Onete

 1. Eficiența la nivel macroeconomic a turismului românesc. Tendințe recente și direcții de creștere

Autor: Ciureanu Elena, EMS, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

 1. Premiile acordate de către sponsori:

 

 • AUCHAN ROMANIA S.A.

 

 1. Generația Y și interacțiunea cu vinul

Autor: Stoenică Raluca Mihaela, AAT, an I

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

 1. Telefoane modulare: o idee de succes sau un posibil eșec?

Autor: Cristea Vlad-Constantin, Business și Turism, an II, gr. 333

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

 

 • S.C. MEGA IMAGE S.R.L

 

 1. Creșterea coeziunii echipelor prin intermediul activității de team-building

Autor: Odoroagă Barbu Carmen, Business și Turism, an III

Cond.șt.: conf.univ.dr. Andreea Șchiopu

 1. Influența marilor lanțuri de retail asupra evoluției comerțului românesc

Autor: Sârbu Maria-Alexandra, Business și Turism, an I, gr. 308

                           Cond. şt.: prof. univ. dr. Andreea Săseanu

 1. Cercetarea privind impactul leadershipului în organizațiile românești

Autor: Anca Alexandra Gabriela, Business și Turism, an III, gr. 353

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

 • TRAVELPORT ROMANIA SERVICES
 1. Amenajarea în scopuri turistice a zonei Siriu

Autor: Cosma Ionut-Catalin, AAT, an II

Cond.șt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

 1. Comunicarea online – factor cheie al succesului în comerțul electronic

Autor: Roșu Alexandra, AAT, an I

Cond.șt.: prof.univ dr. Bogdan Onete

 1. Factori decizionali în alegerea unui pachet turistic

Autori: Panaite Bianca Andreea, Business și Turism, an II, gr. 331

                          Avram Mădălina Elena, Business și Turism, an II, gr. 331

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 1. A apela la o agenție de turism, o dilemă pentru consumator?

Autor: Dumitru Andreea Georgiana, Business și Turism, an II, gr. 334

Cond.șt.: prof.univ.dr. Olimpia State

 

Alte premii acordate de către sponsori:

 

KFC

 1. Costa Rica – Destinație de excelență în ecoturism

Autor: Teodorescu Maria, Business și Turism, an, II, gr. 342

Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

 1. Comorile din Europa: Parcul Național Cheile Nerei Beușnița și Parcul Național Lacurile Plitvnice

Autor: Stefănescu Daniela, Business și Turism, an II, gr. 324

Teodorescu Ioana, Business și Turism, an II, gr. 324

    Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

 1. Aspecte ale degradării mediului prin turism în litoralul românesc

Autori: Dumitrache Liana, Business și Turism, an II, gr. 334

Dumitru Madălina, Business și Turism, an II, gr. 334

    Cond.șt.: prof.univ.dr. Delia Popescu

ROMPETROL

 1. Importanța mărfurilor alimentare în decizia de cumpărare a consumatorului

Autor: Ciupercă Laura-Iulia, Business și Turism, an III, gr. 352

    Cond. şt.: prof. univ. dr. Magdalena Bobe

 1. Raportul tradițional-netradițional în oferta unor produse din carne

Autor: Păun Horia-Dumitru, Business și Turism, an III, gr. 359

    Cond. şt.: prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

 1. Perspective de dezvoltare a turismului în județul Vâlcea

Autor: Pleșoianu Bianca Elena, Business și Turism, an II, gr. 340

Cond.șt.: lect.univ.dr. Andreea Marin Pantelescu

 

UNILEVER

 1. Cercetarea calității serviciilor de telecomunicații din România prin prisma opiniei consumatorilor

Autor: Avram Ana Maria, Business și Turism, an III, gr. 350

Cond.șt.: prof.univ.dr. Maria Ioncică

 1. Comorile din Europa: Parcul Național Cheile Nerei Beușnița și Parcul Național Lacurile Plitvnice

Autor: Stefănescu Daniela, Business și Turism, an II, gr. 324

Teodorescu Ioana, Business și Turism, an II, gr. 324

    Cond.șt.: conf.univ.dr. Mădălina Țală

 1. Valorificarea potențialului turistic al obiectivului turistic Amara

Autor: Corbu Iuliana Daniela, Business și Turism, an III, gr. 352

Cond.șt.: prof.univ.dr. Gabriela Țigu

 1. Revoluția tabletelor în luptă cu PC-urile

Autor: Petruș Alexandra, Business și Turism, an II, gr. 333

                          Cond. şt.: prof. univ. dr. Bogdan Onete

 1. Reminiscențe ale comunismului în comerț

Autor: Chiriță Elena-Maria, Business și Turism, an I, gr. 304

Chiriță Mihaela-Ioana, Business și Turism, an I, gr. 304

                           Cond. şt.: lect. univ. dr. Irina Albăstroiu

 1. Diferențele formelor de relief și semnificația petrografică. O abordare geoeconomică

Autor: Matei Rafaela, REI, an I, gr. 910

Cond.șt.: conf.univ.dr. Liviu Vlad

 1. Perspectiva studenților asupra sistemului antreprenorial

Autor: Marin Adela-Georgiana, Business și Turism, an II, gr. 337

                          Cond. şt.: conf. univ. dr. Mirela Sîrbu

ETAPA A II-A constă în premierea de către ASE cu o bursa de excelenţă,  fiecare facultate va putea beneficia de o singura Bursă de excelenţă pentru cercetare stiintifica. Se califică unicul autor al lucrării de pe locul I, dacă în anul 2016-2017 va avea calitatea de student la zi, cu prezenţă în campus. Regulamentul specifică, de asemenea, ca acesta să fie integralist şi cu medie peste 9. Bursa se va acorda conform Metodologiei de acordare a burselor, care poate fi accesata la adresa:

http://social.ase.ro/Media/Default/documente/metodologii/Metodologie%20acordare%20burse%202015-2016.pdf

Felicitări călduroase tuturor autorilor şi conducătorilor ştiinţifici!

 

Prodecan Facultatea de Business şi Turism

Prof. Univ. dr. Olimpia State